Çerkezköy'de 250 Bin Ağaç Kesilecek İddiası!

Çerkezköy'de 250 Bin Ağaç Kesilecek İddiası!

Çerkezköy'de 250 Bin Ağaç Kesilecek İddiası! CHP PM Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Çerkezköy’de yapılması planlanan termik santrali Meclis gündemine taşıdı. Termik santralin bölgeyi yaşanmaz hale getireceğini kaydeden Yüceer, “İktidarın Trakya’da, Ergene havza koruma planı ile başlayan sözde korumacı yaklaşımının ne kadar samimiyetsiz olduğu bir kez daha ortaya çıktı” dedi.

ÇERKEZKÖY - 2017-11-12 00:57:04 Bu içerik 907 kez okundu.

Çerkezköy'de 250 Bin Ağaç Kesilecek İddiası! CHP PM Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Çerkezköy ve Kapaklı arasında Pınarça Mahallesi’nde yapımı planlanan termik santrali Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Yüceer, Trakya’nın geleceğini karartacak projeyi özetledi.

Yüceer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan plan değişikliği ile 60 hektarlık bölümü Çerkezköy sınırları içinde yer alan 500 hektarlık bölgenin “Enerji Üretim Alanı” ilan edildiğini, tarım ve orman alanlarına termik santrallerin yapılmasının önünün açıldığını, halkın, yerel yönetimlerin ve STK’ların tüm itiraz ve karşı çıkışlarına rağmen proje sürecinin başlatıldığını belirtti. Bakanlar Kurulu Kararı ile Çerkezköy’de termik santral yapılması planlanan bölgelerde acele kamulaştırma kararı alınarak adeta yangından mal kaçırırcasına uygulamaya geçildiğini söyleyen Yüceer,  yapılan itirazlar sonucu 'Acele Kamulaştırma' kararının Eylül ayı itibariyle Danıştay 6'ncı Dairesi tarafından durdurulduğunu kaydetti. Yüceer,  “Danıştay Daire, ÇED raporunun bulunmadığı, acele kamulaştırma işlemine konu termik santral için yapılan çevre planı değişikliğinin kesinleşmediği, Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, yürütmenin durdurulmasına oy birliği ile karar vermiştir” dedi.

250 BİN AĞAÇ KESİLECEK

Danıştay kararı sonrası Çerkezköy kayseri escort ile Silivri arasında yapılması planlanan Termik Santralle ilgili yer değişikliğine gidildiğini yeni alan olarak Pınarça Mahallesindeki eski askeriyenin üst kısmının belirlendiğini ifade eden Yüceer şöyle devam etti:  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu yer 17 Ekim tarihinde onaylanmış, halkın bilgilendirilmesi için 19 Ekim tarihi itibariyle askıya çıkarılmıştır. Yaklaşık 500 hektar alanı kapsayacak olan proje ormanlık alanın içini kapsamaktadır. Söz konusu proje hayata geçerse az 250 bin ağacın kesileceği belirtilmektedir.

Yüceer, “Termik santrallerin insan sağlığını olumsuz etkilemesinin yanında çevre üzerinde de geri alınamaz tahribatlara yol açmaktadır. Tarım alanlarına verdiği zararın yanında termik santraller su kaynaklarımızı kirletmesi, doğal bitki ve hayvan varlığına verdiği zararlar, küresel ısınma ve bunun yarattığı iklim değişikliğine bağlı ağır toplumsal ve çevresel yıkım görmezden gelinmektedir. Trakya’nın akciğerlerinde halkın, sivil toplum örgütlerinin ve belediyemizin tüm tepkilerine rağmen yapılmak istenen termik santrale bölge halkı izin vermeyecektir” dedi.

BAKAN’A SORULAR

-Bakanlığınızca söz konusu santralin faaliyete geçmesi durumunda çevrenin ve insan sağlığının nasıl etkileneceği konusunda bir çalışma yapılmış mıdır? Termik santral için ÇED raporu alınmış mıdır?

-Termik santral ile ilgili Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirilmiş midir? Böyle bir toplantı yapılmadı ise yapılmama gerekçesi nedir? Hayatlarını etkileyecek termik santral kurulması konusunda bölge halkının görüşüne neden başvurulmamıştır?

-Çerkezköy’ü de içine alan 545 hektarlık bölgenin “Enerji Üretim Alanı” ilan edilmesi ve Çerkezköy’e termik santral kurulması kararının iptali için açılan Bakanlığınızın muhatabı olduğu kaç dava mevcuttur?

-Söz konusu termik santralle ilgili askı süresinde Bakanlığınıza kaç şikayet gelmiştir?

-Çerkezköy’e kurulması planlanan termik santralin insan sağlığı üzerinde yaratacağı olası yıkım konusunda Sağlık Bakanlığı ile ortak herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Termik santralin zararları konusunda herhangi bir sivil toplum kuruluşundan görüş alınmış mıdır?

-Termik santral için ormanlık alanda  250 bin ağacın kesileceği iddiası doğru mudur?

DİĞER HABERLER